Even niks, in het midden van de week

Het Open Vuur

Voor jonge mensen (45-) die ruimte zoeken voor stilte en reflectie. Je mag er gewoon zijn, je hoeft even niets. Iedere week een ander thema, met inspiratie vanuit diverse achtergronden. Een half uur met rustige muziek, beelden die korte inspiratieteksten ondersteunen en vooral stilte, waaronder een langere stilte van zo’n zeven minuten. Nadien kun je elkaar ontmoeten en wat drinken.

Plek: een van de jeugdzalen van De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn. Vanaf 19.15 uur kun je naar binnen om vast de stilte te zoeken. Om 19.30 uur start het programma.

Als nieuwe data bekend zijn, melden we het

Contact: stuur een mailtje naar hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl.

Meer over het concept Het Open Vuur op haar eigen website.

 

Online Open Vuur

We hebben diverse Open Vuren ook als film. Een paar daarvan kun je hier bekijken. Voor als je thuis een Open Vuur wilt beleven. De Online Open Vuren zijn iets korter dan de ‘live’ versie. De stilte is vooral wat korter, die kun je zelf zo lang maken als je wilt. Vier thema’s staan nu online: Grenzen: ze zijn er altijd. Soms moet je er overheen. Soms geven ze je juist vrijheid. Liefde: met wijze woorden van Khalil Gibran en een verstillende dans. Sta stil bij een ontmoeting met Maria, met verbeeldingskracht en muziek. En ten slotte het thema Faalkunst. Falen is merken welk pad doodloopt en kijken naar wat wel werkt of past. Falen: een kunst om verder te komen.

Grenzen

Liefde

Maria

Faalkunst

Contact of informatie?

 

Stuur een mailtje naar hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl of een appje naar 06-53207778.

Ter inspiratie staan hieronder wat teksten van eerdere Open Vuren en linken naar de gebruikte muziek.

Muziek en teksten uit eerdere Open Vuren:

 

Thema ‘de ware mens – Lao Tse’

Thần Thoại Trăng Sao – Phương Phi (4.03 min) https://www.youtube.com/watch?v=vhYTyMdgNiQ

Chinese Music – Bamboo Flute (4.42 min) https://www.youtube.com/watch?v=-5qhNRmMilI

Rain in Jiang (Nan_Erhu Cover)  (4.06 min)  https://www.youtube.com/watch?v=AVXejOoPECA

Teksten van Lao Tse (6e eeuw voor Christus)

“In de wereld van de kennis wordt elke dag iets toegevoegd.

In het streven van de Tao wordt elke dag iets weggelaten.”

 

De Ware Mens

Hij wiens geest niet meer in het ondoorgrondelijke wortelt, moet leven vanuit de oorspronkelijkheid van zijn hart. Hij wie de oorspronkelijkheid heeft verloren, moet leven vanuit de liefde. Wie niet meer vol liefde kan leven, moet tenminste rechtvaardig handelen. Wie zelfs dat niet meer kan, moet zich laten leiden door zeden en gewoonten. Het afhankelijk worden van de heersende moraal is echter de onderste trede der zedelijkheid en duidt reeds op verval. Wie dan nog meent zijn hart te kunnen vervangen door zijn verstand, is een dwaas. Bedenk daarom: de ware mens volgt een innerlijke wet en geen uiterlijk gebod. Hij drinkt uit de bron en niet van het water dat afvalstoffen met zich voert. Hij is altijd in contact met de oorsprong.’

 

Thema ‘Creativiteit – Albert Einstein’

Jean Michel Jarre – Oxygene part 4   https://www.youtube.com/watch?v=5DDEl7JnWvo

Watch Einstein play Lady Gaga on the violin – ‘Genius’SB51  https://www.youtube.com/watch?v=IFeI9TN7698

Einstein plays: Mozart Sonata in B flat major K378 https://www.youtube.com/watch?v=BdUaNVPI1nU

Vivaldi – A Rain of Tears – Anderson & Roe https://www.youtube.com/watch?v=fVv5kGPrqGk

 

Uitspraken van Einstein:

‘Creativity is intelligence having fun.’

‘Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.’

‘De intuïtieve geest is een godsgeschenk en het rationele verstand is een dienaar.

We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.’

‘Je kunt slechts op twee manieren leven: alsof niets een wonder is en alsof alles een wonder is.’

‘Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. Als je wilt dat ze briljant zijn, lees ze dan nog meer sprookjes voor.’

‘De bron van onze ellende bestaat daarin dat we meer verwachten van laboratoria dan van gebedsruimten.’

 

Thema ‘Taizé’

Taizé – Tui Amoris Ignem ( The Fire of Your Love ) https://www.youtube.com/watch?v=YkfSQO9aQG8

Ubi Caritas (Instrumentaal) https://www.youtube.com/watch?v=FQH3zc6MX48

Nada te turbe https://www.youtube.com/results?search_query=nada+te+turbe+taize

Als alles duister is https://www.youtube.com/watch?v=omedq6tDN1A

 

Thema ‘Vriendschap’

Hans Zimmer -Chevaliers de Sangreal The Da Vinci Code – Cover by Panfili & Friends (4.12 min) https://www.youtube.com/watch?v=GnV78j8WDQg

When I need a friend – Coldplay (1.48 min) https://www.youtube.com/watch?v=e-N-Q172ztY

Bridge over troubled water – Simon and Garfunkel (4.55) https://www.youtube.com/watch?v=NQ8zfRJfUuc

Bridge over troubled water – Harp (4.48 min) https://www.youtube.com/watch?v=8agGeMHi-HM

 

Teksten:

‘Een vriend is iemand die vraagt hoe het met je gaat en tijd neemt voor je antwoord.’

‘Geef dat aan de ander wat je zelf in een vriendschap verlangt.’

‘Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur: wie hem vindt, heeft een schat gevonden. Een trouwe vriend is niet te betalen: het is een heerlijkheid waar niets tegen opweegt. Een trouwe vriend is een levenskruid: wie waarachtige liefde serieus neemt, zal er een vinden. Wie uit gaat van waarachtige liefde, houdt zijn vriendschap ongekreukt, want zoals hij zelf is, is ook zijn naaste. Uit: Jezus Sirach 6:14-17

 

Thema ‘Aandacht voor je ziel’

Wonderous Stories – Symphonic Music of Yes https://www.youtube.com/watch?v=_UQ_q_iB59A

River Flows in You & Kiss the Rain (Piano and Orchestra) https://www.youtube.com/watch?v=BbgEqYJOaQ4

Prayer – Montserrat Caballé https://www.youtube.com/watch?v=9sLHj4-M3f8

 

Uitspraken van Herman Hesse:

‘Ik ben een schrijver en een zoeker, ik moet de waarheid en oprechtheid dienen en tot de waarheid dient ook de schoonheid, het is een van haar verschijningsvormen. Ik heb een opdracht, die maar klein en beperkt is: ik moet andere zoekenden helpen de wereld te begrijpen en zich staande te houden, ook al is het slechts, doordat ik hen de troost geef dat ze niet alleen zijn.’ (december 1950)

‘Elke verschijningsvorm op aarde is een gelijkenis, en elke gelijkenis is een open deur waardoor de ziel, indien zij bereid is, toegang kan verkrijgen tot de kern van het bestaan waar jij en ik, dag en nacht allemaal eender zijn. Ieder mens vindt in zijn leven deze open deur wel eens op zijn weg, iedereen wordt op een gegeven moment bevlogen door de gedachte dat al het zichtbare een gelijkenis is, en dat achter deze gelijkenis de geest en het eeuwig leven schuilgaan. Maar slechts weinigen gaan door de deur naar binnen om de schone schijn op te geven voor de vaag vermoede werkelijkheid van het innerlijk.’ (Fragement van Iris uit de bundels Sprookjes)

Meer lezen van Hesse? Zie ook https://www.dirkvandeglind.nl/hermann-hesse.html

Uitspraak van Jezus:

‘Wat baat het je wanneer je de wereld wint, maar je lijdt schade aan je ziel?’

 

Thema ‘Maria’

Ave Maria – Gregorian (3.23 min) https://www.youtube.com/watch?v=rzSOObvRtNI

Ave Maria – Schubert – Elisabeth Kulman (6.45 min)  https://www.youtube.com/watch?v=Rw9DueQot48

Let it be – The Beatles – Glee (4.03 min) https://www.youtube.com/watch?v=B_9166LAF2k

 

Teksten:

Maria was een eenvoudig arbeidersmeisje. Ze keek met andere ogen naar macht en rijkdom en zong er van:

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,

mijn hart juicht om God, mijn redder:

hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

 

Heersers stoot hij van hun troon

en wie gering is geeft hij aanzien.

Wie honger heeft, overlaadt hij met gaven,

maar rijken stuurt hij weg met lege handen.’  (uit Lukas 1, 46-53)

 

Ik groeide niet op met jou, Maria – je verering zou iets zondigs zijn.

Je hebt me echter voor je gewonnen door op duizend en één manieren te verschijnen: liefde laat zich niet opsluiten in regels en conventies.

Zo kom ik je in een kerkje in een Frans dorp tegen als een vrouw van hier. Je kent de streek en je kent de mensen.

Je leert je kind met dezelfde ogen van liefde naar de wereld kijken terwijl je ziet wat daarvan komen kan.

Je brengt zachtheid in de wereld van het krachtigste soort. En je blijft ons herinneren aan de zachtheid in onszelf. (tekst Dirk van de Glind)

 

Meer informatie ontvangen?

Om je aan te melden op onze nieuwsbrief hebben we enkel jouw emailadres, voornaam en achternaam nodig!

Please wait...

Bedankt voor je inschrijving

Denk je nou “hé, dit is leuk.”

En wil je een gift aan ons doen? Dat kan op onderstaand rekeningnummer.

NL 09 RABO 03737 153 82
t.n.v. Protestantse Gemeente Apeldoorn
o.v.v. gift de Vuurplaats

 

Dankjewel!