Even niks, in het midden van de week

Het Open Vuur

Voor jonge mensen (45-) die ruimte zoeken voor stilte en reflectie. Je mag er gewoon zijn, je hoeft even niets. Iedere week een ander thema, met inspiratie vanuit diverse achtergronden. Rustige muziek, luistermuziek en beelden die korte inspiratieteksten ondersteunen en vooral stilte, waaronder een langere stilte van zo’n zeven minuten. Nadien kun je elkaar ontmoeten en wat drinken.

Plaats: stilteruimte de nieuwe Drie Ranken in Apeldoorn.                          Ingang: Violierenplein. Info: 06 – 53207778

We zijn weer begonnen!

Vanaf 1 september weer iedere week 

Natuurlijk, we houden ons aan de corona-maatregelen, maar we kunnen weer samenkomen. Locatie: De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn.

De deur naar stilte is open vanaf 19.15 uur. Het programma – een half uur rust en inspiratie – start om 19.30 uur. Na afloop ruimte voor ontmoeting.

Aanmelden is nodig i.v.m. corona-maatregelen. Graag uiterlijk een dag van tevoren via een appje naar 06-53207778 of mailtje naar hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl

Thema 15 september: Martin Luther King – net voor de Vredesweek ‘inclusief samenleven’

Thema 22 september: Stilte

Thema 29 september:  Goed doen, Franciscus van Assisi

Thema 6 oktober: Moeder Aarde

Samen eten 1e woensdag van de maand

Welkom om op woensdag 6 oktober ook samen te eten (vegetarisch) om 18 uur. We vragen een bijdrage van 3,50 euro. Aanmelden is nodig, uiterlijk 5 oktober, zie hierboven de contactgegevens.

Meer over het concept Het Open Vuur op haar eigen website.

Online Open Vuur

In de periode dat we niet samen konden komen, hebben we online Open Vuren gemaakt. Een paar daarvan zijn hieronder nog beschikbaar. Voor wie het fijn vindt, thuis Het Open Vuur te beleven. En natuurlijk ook voor wie nieuwsgierig is naar wat Het Open Vuur is.

 

De Online Open Vuren zijn iets korter dan de ‘live’ versie. De stilte is in de film niet zeven minuten maar ongeveer drie. Uiteraard kun je de stilte zelf verlengen door even op pauze te klikken!

 

Vier thema’s staan nu online: Grenzen: ze zijn er altijd. Soms moet je er overheen. Soms geven ze je juist vrijheid. Liefde: met wijze woorden van Khalil Gibran en een verstillende dans. Sta stil bij een ontmoeting met Maria, met verbeeldingskracht en muziek. En ten slotte het thema Faalkunst. Falen is merken welk pad doodloopt en kijken naar wat wel werkt of past. Falen: een kunst om verder te komen.

Grenzen

Liefde

Maria

Faalkunst

Contact of informatie?

 

Stuur een mailtje naar hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl of een appje naar 06-53207778.

Ter inspiratie staan hieronder wat teksten van eerdere Open Vuren en linken naar de gebruikte muziek.

 

Mee-eten? Als het weer kan, hoor je het!

Voorlopig is er vanwege de corona-maatregelen ook geen gezamenlijke maaltijd. Als het weer kan, komen we één keer per maand samen, op de 2e woensdag van de maand. We laten het weten als het zover is!

Muziek en teksten uit eerdere Open Vuren:

 

 

Thema ‘Creativiteit – Albert Einstein’

Jean Michel Jarre – Oxygene part 4   https://www.youtube.com/watch?v=5DDEl7JnWvo

Watch Einstein play Lady Gaga on the violin – ‘Genius’SB51  https://www.youtube.com/watch?v=IFeI9TN7698

Einstein plays: Mozart Sonata in B flat major K378 https://www.youtube.com/watch?v=BdUaNVPI1nU

Vivaldi – A Rain of Tears – Anderson & Roe https://www.youtube.com/watch?v=fVv5kGPrqGk

 

Uitspraken van Einstein:

‘Creativity is intelligence having fun.’

‘Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.’

‘De intuïtieve geest is een godsgeschenk en het rationele verstand is een dienaar.

We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.’

‘Je kunt slechts op twee manieren leven: alsof niets een wonder is en alsof alles een wonder is.’

‘Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. Als je wilt dat ze briljant zijn, lees ze dan nog meer sprookjes voor.’

‘De bron van onze ellende bestaat daarin dat we meer verwachten van laboratoria dan van gebedsruimten.’

 

Thema ‘Taizé’

Taizé – Tui Amoris Ignem ( The Fire of Your Love ) https://www.youtube.com/watch?v=YkfSQO9aQG8

Ubi Caritas (Instrumentaal) https://www.youtube.com/watch?v=FQH3zc6MX48

Nada te turbe https://www.youtube.com/results?search_query=nada+te+turbe+taize

Als alles duister is https://www.youtube.com/watch?v=omedq6tDN1A

 

Thema ‘Vriendschap’

Hans Zimmer -Chevaliers de Sangreal The Da Vinci Code – Cover by Panfili & Friends (4.12 min) https://www.youtube.com/watch?v=GnV78j8WDQg

When I need a friend – Coldplay (1.48 min) https://www.youtube.com/watch?v=e-N-Q172ztY

Bridge over troubled water – Simon and Garfunkel (4.55) https://www.youtube.com/watch?v=NQ8zfRJfUuc

Bridge over troubled water – Harp (4.48 min) https://www.youtube.com/watch?v=8agGeMHi-HM

 

Teksten:

‘Een vriend is iemand die vraagt hoe het met je gaat en tijd neemt voor je antwoord.’

‘Geef dat aan de ander wat je zelf in een vriendschap verlangt.’

‘Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur: wie hem vindt, heeft een schat gevonden. Een trouwe vriend is niet te betalen: het is een heerlijkheid waar niets tegen opweegt. Een trouwe vriend is een levenskruid: wie waarachtige liefde serieus neemt, zal er een vinden. Wie uit gaat van waarachtige liefde, houdt zijn vriendschap ongekreukt, want zoals hij zelf is, is ook zijn naaste. Uit: Jezus Sirach 6:14-17

 

Thema ‘Aandacht voor je ziel’

Wonderous Stories – Symphonic Music of Yes https://www.youtube.com/watch?v=_UQ_q_iB59A

River Flows in You & Kiss the Rain (Piano and Orchestra) https://www.youtube.com/watch?v=BbgEqYJOaQ4

Prayer – Montserrat Caballé https://www.youtube.com/watch?v=9sLHj4-M3f8

 

Uitspraken van Herman Hesse:

‘Ik ben een schrijver en een zoeker, ik moet de waarheid en oprechtheid dienen en tot de waarheid dient ook de schoonheid, het is een van haar verschijningsvormen. Ik heb een opdracht, die maar klein en beperkt is: ik moet andere zoekenden helpen de wereld te begrijpen en zich staande te houden, ook al is het slechts, doordat ik hen de troost geef dat ze niet alleen zijn.’ (december 1950)

‘Elke verschijningsvorm op aarde is een gelijkenis, en elke gelijkenis is een open deur waardoor de ziel, indien zij bereid is, toegang kan verkrijgen tot de kern van het bestaan waar jij en ik, dag en nacht allemaal eender zijn. Ieder mens vindt in zijn leven deze open deur wel eens op zijn weg, iedereen wordt op een gegeven moment bevlogen door de gedachte dat al het zichtbare een gelijkenis is, en dat achter deze gelijkenis de geest en het eeuwig leven schuilgaan. Maar slechts weinigen gaan door de deur naar binnen om de schone schijn op te geven voor de vaag vermoede werkelijkheid van het innerlijk.’ (Fragement van Iris uit de bundels Sprookjes)

Meer lezen van Hesse? Zie ook https://www.dirkvandeglind.nl/hermann-hesse.html

Uitspraak van Jezus:

‘Wat baat het je wanneer je de wereld wint, maar je lijdt schade aan je ziel?’

 

Thema ‘Maria’

Ave Maria – Gregorian (3.23 min) https://www.youtube.com/watch?v=rzSOObvRtNI

Ave Maria – Schubert – Elisabeth Kulman (6.45 min)  https://www.youtube.com/watch?v=Rw9DueQot48

Let it be – The Beatles – Glee (4.03 min) https://www.youtube.com/watch?v=B_9166LAF2k

 

Teksten:

Maria was een eenvoudig arbeidersmeisje. Ze keek met andere ogen naar macht en rijkdom en zong er van:

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,

mijn hart juicht om God, mijn redder:

hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

 

Heersers stoot hij van hun troon

en wie gering is geeft hij aanzien.

Wie honger heeft, overlaadt hij met gaven,

maar rijken stuurt hij weg met lege handen.’  (uit Lukas 1, 46-53)

 

Ik groeide niet op met jou, Maria – je verering zou iets zondigs zijn.

Je hebt me echter voor je gewonnen door op duizend en één manieren te verschijnen: liefde laat zich niet opsluiten in regels en conventies.

Zo kom ik je in een kerkje in een Frans dorp tegen als een vrouw van hier. Je kent de streek en je kent de mensen.

Je leert je kind met dezelfde ogen van liefde naar de wereld kijken terwijl je ziet wat daarvan komen kan.

Je brengt zachtheid in de wereld van het krachtigste soort. En je blijft ons herinneren aan de zachtheid in onszelf. (tekst Dirk van de Glind)

Denk je nou “hé, dit is leuk.”

En wil je een gift aan ons doen? Dat kan op onderstaand rekeningnummer.

NL 09 RABO 03737 153 82
t.n.v. Protestantse Gemeente Apeldoorn
o.v.v. gift de Vuurplaats

 

Dankjewel!