Kerst komt naar je toe deze winter

Speciale Kerstfilm 2020

‘Zoekers in de Maten’

via deze website

Op Kerstavond, donderdag 24 december was de première van de Matense Kerstfilm ‘Zoekers in de Maten’. We zijn blij met de grote belangstelling voor de film. De film is nog te bekijken via de link op onze website.

Het is een film met humor en een boodschap, opgenomen in de wijk Maten in Apeldoorn: met herders, wijzen, koning Herodes, engelen en natuurlijk de pasgeboren Jezus en zijn ouders. Het oude verhaal nieuw verteld voor mensen van vandaag.

De Kerstfilm is het resultaat van een samenwerking van Stimenz, Don Bosco, bewonerscommissie Warenargaarde, kerkcentrum De Drie Ranken en pioniersplek De Vuurplaats.

Denk je nou “hé, dit is leuk.”

En wil je een gift aan ons doen? Dat kan op onderstaand rekeningnummer.

NL 09 RABO 03737 153 82
t.n.v. Protestantse Gemeente Apeldoorn
o.v.v. gift de Vuurplaats

 

Dankjewel!