Even niks, in het midden van de week

Het Open Vuur

Voor jonge mensen (18-45) die ruimte zoeken voor stilte en reflectie. Je mag er gewoon zijn, je hoeft even niets. Iedere week een ander thema, met inspiratie vanuit diverse achtergronden. Rustige muziek, luistermuziek en beelden die korte inspiratieteksten ondersteunen en vooral stilte, waaronder een langere stilte van 7-10 minuten. Nadien kun je elkaar ontmoeten en wat drinken.

Plaats: jeugdruimte meteen rechts van de ingang van de nieuwe Drie Ranken in Apeldoorn.
Ingang: Violierenplein
info: 06 – 53207778

Elke woensdagavond van 19.30 tot 20.00, behalve in de voorjaarsvakantie

Meer over het concept Het Open Vuur op haar eigen website.

Komende weken

Elke week zien we elkaar op woensdag.

4 maart: Taizé

op 26 februari is er geen Open Vuur.

Mee-eten? Top!

We eten eens per maand samen, voordat Het Open Vuur begint. Iedereen van harte welkom. Eerstvolgende keer samen eten is op 11 maart. Meld je tenminste 2 dagen ervoor aan via hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl

Kosten €3,50 p/p, of wat je missen kan.

Muziek en teksten uit eerdere Open Vuren:

5 februari, thema: ‘De ware mens’

Thần Thoại Trăng Sao – Phương Phi  https://www.youtube.com/watch?v=vhYTyMdgNiQ

Chinese Music – Bamboo Flute https://www.youtube.com/watch?v=-5qhNRmMilI

Rain in Jiang (Nan_Erhu Cover) https://www.youtube.com/watch?v=AVXejOoPECA

 

De Ware Mens

Hij wiens geest niet meer in het ondoorgrondelijke wortelt, moet leven vanuit de oorspronkelijkheid van zijn hart.

Hij wie de oorspronkelijkheid heeft verloren, moet leven vanuit de liefde.

Wie niet meer vol liefde kan leven, moet tenminste rechtvaardig handelen.

Wie zelfs dat niet meer kan, moet zich laten leiden door zeden en gewoonten.

Het afhankelijk worden van de heersende moraal is echter de onderste trede der zedelijkheid en duidt reeds op verval.

Wie dan nog meent zijn hart te kunnen vervangen door zijn verstand, is een dwaas.

Bedenk daarom: de ware mens volgt een innerlijke wet en geen uiterlijk gebod.

Hij drinkt uit de bron en niet van het water dat afvalstoffen met zich voert.

Hij is altijd in contact met de oorsprong.

Lao Tse (6e eeuw v.Chr.)

 

12 februari, thema: ‘De woorden die wij spreken’

Claire Hammil – Liverpool Theme https://www.youtube.com/watch?v=Dy4ORrvKiME

Claire Hammil – Spring Awaken Lark Rise https://www.youtube.com/watch?v=5LW-UL9bN5A

While My Guitar Gently Weeps (George Harrison) – Rick Wakeman https://www.youtube.com/watch?v=WuvZWDsl1I0

Tip: Zeggen wat je denkt, kan ook iets aardigs zijn – Loesje, Xaviera en de Selfieconducteurs: https://www.youtube.com/watch?v=JkI7lrX9swU&t=9s

 

Een indiaan aan het woord

Er was eens een oude man die mij vertelde dat ik naar woorden moest kijken als naar mooie stenen. Hij zei dat ik ze stuk voor stuk moest oppakken en er van alle kanten naar moest kijken voor ik ze gebruikte. Dan zou ik ze respecteren.

Ik denk dat dat een goed advies was. We hebben zoveel woorden dat we ze niet voldoende respecteren. Er is altijd nog weer een ander woord, dus we strooien er vaak maar wat mee rond zonder na te denken.

Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn. Woorden zijn als stenen. Ook al zijn ze mooi, als je ze van je afgooit zonder na te denken, kun je er iemand mee bezeren.’  (Wolf noch hond, Kent Nerburn)

 

19 februari, thema ‘Creativiteit – Albert Einstein’

Jean Michel Jarre – Oxygene part 4   https://www.youtube.com/watch?v=5DDEl7JnWvo

Watch Einstein play Lady Gaga on the violin – ‘Genius’SB51  https://www.youtube.com/watch?v=IFeI9TN7698

Einstein plays: Mozart Sonata in B flat major K378 https://www.youtube.com/watch?v=BdUaNVPI1nU

Vivaldi – A Rain of Tears – Anderson & Roe https://www.youtube.com/watch?v=fVv5kGPrqGk

 

Uitspraken van Einstein:

‘Creativity is intelligence having fun.’

‘Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.’

‘De intuïtieve geest is een godsgeschenk en het rationele verstand is een dienaar.

We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.’

‘Je kunt slechts op twee manieren leven: alsof niets een wonder is en alsof alles een wonder is.’

‘Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. Als je wilt dat ze briljant zijn, lees ze dan nog meer sprookjes voor.’

‘De bron van onze ellende bestaat daarin dat we meer verwachten van laboratoria dan van gebedsruimten.’